Årsmötesprotokoll

2018

 

Protokoll från Forsåns Trädgårdsförenings årsmöte 2018

 

 

 

Tid: 7 mars 2018

 

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Brunskogsbacken 49, Farsta Strand

 

 

 

  1. MÖTETS ÖPPNANDE SAMT FRÅGA OM KALLELSE SKETT ENLIGT STADGARNA

   Hassan Hassini öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet godkände att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.

    

   2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD CCH DAGORDNING

   Dagordningen godkändes. Röstlängden fastställdes till deltagarlistan.

    

   3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

   Aino Eriksson valdes till mötesordförande

    

   4. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

   Annica Nilsson valdes till protokollförare

    

   5. VAL AV TVÅ JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

   Malin Arvidsson och Gunhild Arvidsson valdes till justerare och rösträknare

    

   6. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

   Annica Nilsson läste verksamhetsberättelsen som godkändes med ett tillägg att även perenner blev stulna.

    

   7. FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

   Victor Bernhardtz läste upp balans och resultaträkning för 2017 som godkändes

    

   8. REVISORNS BERÄTTELSE

   Roberto Camerini läste revisionsberättelsen som godkändes.

    

   9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

   Årsmötet biföll styrelsen ansvarsfrihet för 2018

    

   10. BEHANDLING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG

   2 motioner hade inkommit ang att höja staketet runt området. Styrelsen hade avslagit de motionerna då vi pratat med Cecilia Rivard på stadsdelen och fått svaret att det inte är tillåtet med högre staket.

   Lisbeth läste upp det svar vi fått från Cecilia Rivard och även från Lennart Pöppel på FSSK så att alla på mötet fick samma information.

    En medlem föreslog att vi ändå borde rösta för att se hur många medlemmar som ville ha högre staket. Det blev ett majoritetsbeslut på att behålla staketet som idag då det inte ansågs lämpligt att gå förbi både stadens och FSSK:s regler.

    

   Trots detta valde några medlemmar utanför styrelsen att på egen hand starta en arbetsgrupp för att jobba vidare med frågan. I den gruppen finns Anna-Clara Carlson, Eva Granath, Elisabeth Jakabfalvy, Karl Pålsson och Louise Lannerbäck.

    

   Styrelsen hade en motion gällande provmedlemskap i föreningen det första året. Den röstades fram och vi kommer att skriva in det i våra egna ordningsföreskrifter.

    

   11. FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, REVISOR OCH SUPPLEANTER

   Oförändrat.

   Ordförande 400 kr

   Kassör 400 kr

   Sekreterare 400 kr

   Medlemsregister/uthyrning 400 kr

   Valberedning, sammankallande 100 kr

    

   12. FASTSTÄLLANDE AV BUDGETFÖRSLAG OCH FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2018

   Victor Bernhardtz läste upp budgetförslag samt årsredovisning som godkändes. Vi beslutade att höja årsavgiften med 1 kr och 20 öre 2018, den nya avgiften blir då 10 kr kvm. 2019 höjs avgiften till 11 kr per kvm.

   Vi har inte höjt avgiften på flera år och vi behöver öka vårt sparande inför kommande reparationer, tex vattenledningar. Detta godkändes.

    

   13. VAL AV KASSÖR PÅ 2 ÅR

   Victor Bernhardtz valdes till kassör på 2 år

    

   14. VAL AV SEKRETERARE PÅ 2 ÅR

   Annica Nilsson valdes till sekreterare  på 2 år

    

    

   15. VAL AV LEDAMOT/UTHYRNING 2 ÅR

   Lisbeth Willgård valdes till ledamot/uthyrning på 2 år

    

   16. VAL AV SUPPLEANTER PÅ 1 ÅR

   Magdalena Strong valdes till suppleant på 1 år

    

   17. VAL AV STUDIEANSVARIG PÅ 1 ÅR

   Magdalena Strong och Lasse Lidgren valdes att dela på studieansvaret

    

   18. VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT PÅ 1 ÅR

   Roberto Camerini valdes till revisor och Zoia Lindblad valdes till revisorsuppleant.

    

   19 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING, VARAV EN SAMMANKALLANDE

   Roberto Camerini, Elisabeth Jakabfalvy och Gidey Gebretnsae valdes till valberedning. Roberto Camerini är sammankallande.

    

   20. ÖVRIGA FRÅGOR

   De svarta Vinbärsbuskarna diskuterades. Vi köper eventuellt in buskar gemensamt om det blir tillräckligt många för att få ett rabatterat pris. Buskarna är då av godkända märken och resistenta mot gallkvalster. Lisbeth undersöker inköp med Ulf Nilsson på FSSK.

   Vi diskuterade att flytta höstens städdag till mitt i sommaren men det blev inget beslut på detta.

   Istället för högre staket kanske staden kan skjuta av en del rådjur.

    

   21 AVSLUTNING

   Mötesordförande Aino Eriksson avslutade mötet och avtackades med en blomma för att hon ställde upp.

    

    

   ...........................................................................................................

   Mötesordförande Aino Eriksson                                                          datum

    

   ..........................................................................................................

   Sekreterare Annica Nilsson                                                                                       datum

    

   .........................................................................................................

   Justerare Malin Arvidsson                                                                   datum

    

   .........................................................................................................

   Justerare Gunhild Arvidsson                                                                                     datum

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

18.11 | 13:00

Hej!
Jag är intresserad av att få en plats i kolonilotten, finns det ledigt? Annars vill jag ställa mig på väntelista.
Med vänliga hälsningar Frida
0709378444

...
23.09 | 14:40

Hej.
Snart är det höststädningen 2018. Tills dess undrar jag om någon har hallon de vill bli av med?!
/Hanna lott nr:5

...
21.02 | 21:49

Hej alla,
Var nere på området idag, fåglarna kvittrar i buskarna, snön håller på att smälta bort och nu bara längtar man efter att få börja fixa med lotten igen

...
20.01 | 16:23

Bra jobbat

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS