Årsmötesprotokoll

2017

 

 

 

 

Protokoll från Forsåns Trädgårdsförenings årsmöte 2017

 

 

 

Tid: 27 februari 2017

 

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Brunskogsbacken 49, Farsta Strand

 

 

 

  1. MÖTETS ÖPPNANDE SAMT FRÅGA OM KALLELSE SKETT ENLIGT STADGARNA

   Hassan Hassini öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet godkände att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.

    

   2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD CCH DAGORDNING

   Dagordningen godkändes med ett tillägg "Valberedningens berättelse" vilket lades till dagordningen. Röstlängden fastställdes till deltagarlistan.

    

   3. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

   Aino Eriksson valdes till mötesordförande

    

   4. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

   Annica Nilsson valdes till protokollförare

    

   5. VAL AV TVÅ JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

   Arja Engborg och Ingimar Erlingsson valdes till justerare och rösträknare

    

   6. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

   Annica Nilsson läste verksamhetsberättelsen som godkändes.

    

   7. FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNING

   Victor Bernhardtz läste upp balans och resultaträkning för 2016 som godkändes

    

   8. REVISORNS BERÄTTELSE

   Roberto Camerini läste revisionsberättelsen som godkändes.

    

   9. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

   Årsmötet biföll styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

    

   10. BEHANDLING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG

   Inga motioner hade inkommit.

    

   11. FASTSTÄLLANDE AV ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTE, REVISOR OCH SUPPLEANTER

   Oförändrat.

   Ordförande 400 kr

   Kassör 400 kr

   Sekreterare 400 kr

   Medlemsregister/uthyrning 400 kr

   Valberedning 100 kr

    

   12. FASTSTÄLLANDE AV BUDGETFÖRSLAG OCH FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2017

   Victor Bernhardtz läste upp budgetförslag samt årsredovisning som godkändes.

    

   13. VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE

   Roberto Camerini läste valberedningens berättelse

    

   14. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ 2 ÅR

   Hassan Hassini valdes till ordförande på 2 år

   15. VAL AV LEDAMÖTER PÅ 2 ÅR

   Jessica Vall och Suad Iljazovic valdes till ledamöter på 2 år

    

   16. VAL AV SUPPLEANTER PÅ 1 ÅR

   Ingimar Erlingsson valdes till suppleant på 1 år

    

   17. VAL AV STUDIEANSVARIG PÅ 1 ÅR

   Ingimar Erlingsson och Lasse Lidgren valdes att dela på studieansvaret

    

   18. VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT PÅ 1 ÅR

   Roberto Camerini valdes till revisor och Zoia Lindblad valdes till revisorsuppleant

    

   19 VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING, VARAV EN SAMMANKALLANDE

   Roberto Camerini och Mengesteab Semere valdes till valberedning. Roberto Camerini är sammankallande.

    

   20. ÖVRIGA FRÅGOR

   Lisbeth Willgård informerade om att en fackman från FSSK kommer den 2 mars för att titta på våra svarta vinbärsbuskar om de har vinbärsgallkvalster och vad vi i så fall blir rekommenderade att göra. Vi informerar alla medlemmar efter den 2 mars.

   Roberto och Mengesteab kommer att använda vårens städdag till att hitta fler intresserade för framtida styrelseuppdrag.

   Vi måste informera våra medlemmar om att vara noga med att hålla tiderna för när vi får vattna. Vattenräkningen är väldigt hög och vi måste spara pengar. Arrendeavgiften måste annars höjas redan nästa år.

   Vi diskuterade träd som står utanför området och som skuggar vissa lotter. Hassan har varit i kontakt med kommunen och de har rensat sly utanför men inte fällt träd. Arja undrade vad som hände med den skrivelse vi skrev in i förra årets årsmötesprotokoll. Svaret är att vi inte gjort någon skrivelse men däremot varit i kontakt med kommunen. Att gå på medborgarmöten som anordnas då och då kan vara ett bra forum för att ta upp frågan igen.

   Ingimar berättade om SOS och deras kommande föreläsningar, en 6 mars och en 6 april. Forsåns trädgårdsförening tillsammans med Hammarbys fritidsträdgårdar står som värdar för den sista föreläsningen. Detta innebär att se till att det finns ekologisk frukt och juice att köpa för självkostnadspris samt att förbereda för föreläsaren och städa undan efter föreläsningen. Alla föreläsningar är i Ekobyn. Till den föreläsningen kommer Lisbeth Willgård, Lasse Lidgren och Ingimar Erlingsson från vår förening och hjälper till.

   Roberto hade en idé om att hitta en mall för hur den ekonomiska redovisningen ska göras. Detta är något vi i styrelsen kan diskutera under året.

    

   21 AVSLUTNING

   Mötesordförande Aino Eriksson avslutade mötet och avtackades med en blomma för att hon ställde upp.

    

    

   ...........................................................................................................

   Mötesordförande Aino Eriksson                                                          datum

    

   ..........................................................................................................

   Sekreterare Annica Nilsson                                                                 datum

    

   .........................................................................................................

   Justerare Arja Engborg                                                                       datum

    

   .........................................................................................................

   Justerare Ingimar Erlingsson                                                              datum

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.05 | 15:12

2016-05-25.
mina anteckningar från kursen 'Svenska djur och växter, orienteringskurs, 7.5 hp' vid SU. https://github.com/Inkimar/plants-and-animals/wiki

...
01.05 | 22:20

Hej, jag och min kille är intresserade av att hyra en eller två lotter hos er. Ring mig gärna på 0732 182287. Vänligen Marie-Helena

...
17.09 | 20:17

Jag har bil och kan köra saker till tippen!

...
21.02 | 21:49

Hej alla,
Var nere på området idag, fåglarna kvittrar i buskarna, snön håller på att smälta bort och nu bara längtar man efter att få börja fixa med lotten igen

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS