PROTOKOLL årsmöte 2020

Protokoll från Forsåns trädgårdsförenings årsmöte 2020

Tid       16 mars 2020

Plats    Hyresgästförenings lokal, Brunskogsbacken 49, Farsta strand

 

 1. 1.     Mötet öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Magdalena Strong hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände att kallelse skett enligt stadgarna.

 

 1. 2.     Fastställande av röstlängd och dagordning

Dagordningen godkändes och röstlängden fastställdes till deltagarlistan.

 

 1. 3.     Val av mötesordförande

Roberto Camerini valdes till mötesordförande

 

 1. 4.     Val av protokollförare

Annica Nilsson valdes till protokollförare

 

 1. 5.     Val av två justerare och rösträknare

Anna-Clara Carlson och Roberto Camerini valdes till justerare och rösträknare

 

 1. 6.     Styrelsens verksamhetsberättelse

Magdalena Strong läste verksamhetsberättelsen som godkändes.

 

 1. 7.     Fastställande av balans och resultaträkning

Victor Bernhardtz läste upp balans och resultaträkning för 2019 som godkändes

 

 1. 8.     Revisorns berättelse

Roberto Camerini läste upp revisionsberättelsen som godkändes

 

 1. 9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020

Årsmötet biföll styrelsen ansvarsfrihet för 2020

 

 1. 10.  Behandling av motioner och förslag

Ingen motion hade inkommit

 

 1. 11.  Fastställande av ersättning för ordförande, kassör, sekreterare, ledamot med medlemsansvar samt valberedning

Som tidigare.

Ordförande, kassör, sekreterare, ledamot med medlemsansvar 400 kr var/år, valberedning sammankallande 100 kr.

 

 

 1. 12.  Fastställande av budgetförslag och fastställande av avgifter för 2020

Budgeten godkändes. Ingen avgiftshöjning i år.

 

 1. 13.  Val av kassör på 2 år

Victor Bernhardtz valdes till kassör på 2 år

 

 1. 14.  Val av sekreterare på 2 år

Anna-Clara Carlson valdes till sekreterare på 2 år

 

 1. 15.  Val av ledamot med medlemsansvar på 2 år

Annica Nilsson valdes till ledamot med medlemsansvar på 2 år

 

 1. 16.  Fyllnadsval ledamot på 1 år

Hassan Hassini valdes till ledamot på 1 år

 

 1. 17.  Val av suppleanter på 1 år

Vakant

 

 1. 18.  Val av studieansvarig på 1 år

Vakant

 

 1. 19.  Val av revisor och revisorsuppleant 1 år

Roberto Camerini valdes till revisor och Zoia Lindblad valdes till revisorsuppleant på 1 år vardera

 

 1. 20.  Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande

Roberto Camerini (sammankallande), Elisabeth Jakabfalvy samt Gidey Gabretnsae valdes till valberedningen

 

 1. 21.  Övriga frågor

Vi pratade om att man kanske skulle kunna ha någon form av möte där vi delger varandra odlingserfarenheter.

Magdalena Strong läste upp styrelseberättelsen.

Vi pratade om att eventuellt tidigarelägga städdagen på hösten. Detta pratar styrelsen om på nästa ordinarie styrelsemöte som är bestämt till onsdag 15 april kl. 18.00 nere på området.

 

 1. 22.  Mötet avslutas

Roberto Camerini avslutade mötet

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

02.10 | 14:28

Tack för varmt välkomnande hälsar vi på andra sidan ån. Hoppas att ni hade ett fantastiskt firande!

...
25.09 | 23:27

Hej Forsån, Robban här ledamot i styrelsen i Larsboda på andra sidan ån. Vore det inte på plats att vi träffades? Ni är hjärtligt välkomna att hälsa på oss!

...
21.03 | 11:52

Hej,
Årsavgiften är för närvarande 11 kr/kvadratmeter och de flesta odlingslotter är på 100 kvadratmeter.

Mvh,
Magdalena

...
20.03 | 17:08

Kostar det något mer förutom 700 kr i deposition att ha en lott? Någon hyra eller årsavgift?

...
Du gillar den här sidan
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS